تولید کننده انواع نوار های خطر گاز، آب، برق و مخابرات

نوار خطر، نوار زرد، نوار هشدار دهنده

تولید انواع نوار خطر

تولید انواع نوار خطر و نوار اخطار توسط شرکت آیدا پلاست انجام می شود. نوار های خطر معمولا با نام های دیگری نظیر « نوار زرد » و « نوار هشدار دهنده » شناخته می شوند. نوار های اخطار عمدتا از مواد اولیه پلی اتیلن یا PVC تولید می شوند.

شرکت آیدا پلاست از مواد پلی اتیلن درجه یک و مرغوب برای تولید محصولات نوار خطر استفاده می نماید. تولید نوار اخطار در شرکت آیدا پلاست برای امورات گاز، آب، برق، مخابرات، ایمنی و تاسیسات انجام می شود.

نوار خطر گاز

شرکت آیدا پلاست نوار خطر گاز را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید. با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های گاز این شرکت صرفا نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار گاز برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.

 

نوار خطر مخابرات

شرکت آیدا پلاست نوار خطر مخابرات را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید. با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های مخابرات این شرکت صرفا نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار مخابرات برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.

 

نوار خطر برق

شرکت آیدا پلاست نوار خطر برق را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید. با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های برق این شرکت صرفا نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار برق برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.

 

نوار خطر آب

شرکت آیدا پلاست نوار خطر آب را با بهترین مواد اولیه از جنس پلی اتیلن تولید می نماید. با توجه به نوع کیفیت مواد اولیه به کار رفته در خط تولید نوار اخطار های آب این شرکت صرفا نوار هایی با کیفیت درجه یک را تولید و عرضه می نماید.

کاربرد های نوار اخطار آب برای حریم بندی مناطق حادثه خیز و جلوگیری از تردد در مناطق خطر می باشد.