تولید کننده انواع نوار های خطر گاز، آب، برق و مخابرات

تماس با شرکت آیدا مهر پلاست خلیج فارس
آدرس:
شهرک صنعتی شماره یک (جاده جوپار) بلوار افرا هفتم سمت راست درب ششم شرکت آیدا مهر پلاست خلیج فارس
کرمان
کرمان
تلفن:
09139961446
موبایل:
09384799737
ارسال ایمیل